Villa Gug

Det er med stor glæde vi kan meddele, at et bredt flertal i Aalborg Byråd netop har vedtaget kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103 for Gug Alper 🙂

Det har været en lang og begivenhedsrig proces, som har stået på i snart 3 år.

Der er ingen tvivl om, at planen som helhed vil være et aktiv, ikke kun for borgerne i Gug, men for hele Aalborg. 

Vi arbejder nu videre med at få lavet en formel udstykning af grundene og få byggemodnet området (vej, kloak mv.)

Arbejdet med at få lavet salgsmateriale på grundene starter også for alvor først nu. Straks der er nyt så vil vi holde dig informeret via nyhedsbrevet her, og vores Facebook side. Vi arbejder med en salgsmodel, hvor grundene bliver sat i udbud. Vi kigger meget på den model som bl.a. Aalborg Kommune har valgt til salg af byggegrunde.

Vi forventer, at salget af byggegrunde kan påbegyndes senest medio September 2016.