Vi har i dag modtaget følgende glædelige besked fra Planklagenævnet:

Den 1. februar 2017 blev Natur- og Miljøklagenævnet nedlagt og erstattet af to nye klagenævn; et Planklagenævn og Miljø- og Fødevareklagenævn. De to nævn sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus. Du kan læse mere om de to nye nævn og Nævnenes Hus på http://naevneneshus.dk.

Du modtager denne e-mail, fordi du er angivet som part i klagesag med Klage ID 116262, angående Aalborg; Kommuneplantillæg; Vedtaget; 3127599 4.3.R6 4.3.R6; lokalplan 4-3-103 Boliger og rekreativt område, Gaias Alle.

Denne e-mail er en orientering om, at klager den 30-05-2017 har frafaldet sin klage. Derfor stoppes sagsbehandlingen af klagen. Du bør være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være andre verserende klagesager, der vedrører samme sag.

Hvis du har spørgsmål til sagen, bedes du ved henvendelse til Aalborg Kommune eller til Nævnenes Hus oplyse sagens Klage ID, som er 116262.

Vi kan oplyse at der ikke er andre verserende klager vedr. lokalplanen for Gug Alper.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i Gug Alper. For yderligere spørgsmål kontakt venligst ejendomsmægler Bo Lynge fra Aalborg Mægleren på telefon +45 21 20 08 08

Leave a Reply