Anmodning om opsættende virkning afvist

Natur og Miljøklagenævnet har modtaget en klage over Aalborg kommunes vedtagelse af lokalplan 4-3-103 og kommuneplan 4.039, i daglig tale lokalplanen for “Gug Alper og Gaias allé”.

Klageren påklagede at området længst mod øst (område E), hvor der er planlagt 10 mindre boliger, ligger i et vandindvindingsområde. Klageren mente at hele lokalplanen skulle afvises, og at alt byggeri skulle stoppes imens Natur og Miljøklagenævnet behandler sagen.

Aalborg kommune, som er modpart i sagen, har afgivet svar til Natur og Miljøklagenævnet og påvist at klagen er uberettiget. Bla. med den begrundelse at kommunen har vedtaget en ny vandindvindingsplan og at samtlige procedurer ifb. vedtagelse af lokalplanen og kommuneplanen er overholdt.

Natur og Miljøklagenævnet har nu foretaget første behandling af sagen og fundet, at klagen ikke skal have opsættende virkning.